Μετά την πρώτη συνάντηση και αφού θεραπευτής και θεραπευόμενος δεσμευτούν σε μια σταθερή και πιο μακρόχρονη ψυχοθεραπευτική συνεργασία ξεκινά η διαγνωστική περίοδος. Η διαγνωστική περίοδος πιθανώς να περιλαμβάνει ψυχιατρική εκτίμηση ή/ και ψυχολογική αξιολόγηση βάσει των αποτελεσμάτων τους διατυπώνεται μία διαγνωστική εντύπωση και διαμορφώνεται ο θεραπευτικός σχεδιασμός που θα ακολουθήσει. Η ψυχολογική αξιολόγηση βοηθά τόσο το θεραπευόμενο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του όσο και το θεραπευτή να τον γνωρίσει καλύτερα και από κοινού να θέσουν θεραπευτικούς στόχους που θα τους οδηγήσουν στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Add Your Comment