Η ομαδική ψυχοθεραπεία δίνει την ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση της συμπεριφοράς τους και του αντίκτυπου που έχει αυτή στους άλλους, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και την επικοινωνία τους, να δοκιμάσουν νέες συμπεριφορές, να μάθουν να κατανοούν καλύτερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των ίδιων αλλά και των άλλων ανθρώπων, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και να επιτύχουν την προσωπική αλλαγή που επιθυμούν.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία όπου τέσσερα έως οκτώ άτομα βρίσκονται μαζί με τον ψυχοθεραπευτή για μιάμιση ώρα σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση. Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη θεραπεία, αφού προηγουμένως κάποιος έχει προετοιμαστεί με μια σειρά δυαδικών συναντήσεων και είναι έτοιμος πια να εμβαθύνει σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και διαπροσωπικών σχέσεων.

“Οι περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν θεραπεία, παρά το γεγονός ότι εκδηλώνουν τις δυσκολίες τους με διαφορετικό τρόπο, μοιράζονται μια βασική δυσκολία, τη δυσκολία εγκαθίδρυσης και διατήρησης στενών και ικανοποιητικών σχέσεων με τους άλλους.”
Irvin Υalom