Η πρώτη συνάντηση είναι αναγνωριστική για το άτομο αλλά και το θεραπευτή. Σκοπός της συγκεκριμένης συνάντησης είναι αφενός να κατανοήσει ο ειδικός τι προβληματίζει το άτομο και αφετέρου το άτομο να διαπιστώσει κατά πόσο ο ψυχολόγος του ταιριάζει ή όχι. Στη συνάντηση αυτή γίνεται μια πρώτη θεραπευτική πρόταση η οποία επανεξετάζεται στην πορεία των συναντήσεων.

Στην περίπτωση της θεραπείας παιδιών και εφήβων η πρώτη συνάντηση γίνεται πρώτα με τους γονείς, οι οποίοι αναφέρουν τους προβληματισμούς τους και ο ειδικός έχει την ευκαιρία να λάβει το αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού τους έτσι ώστε να αρχίζει να διαμορφώνει μια πρώτη εικόνα για το παιδί. Σκοπός επίσης της συνάντησης είναι να καθοδηγήσει τους γονείς στο πως να ενημερώσουν το παιδί ή τον έφηβο για την πρώτη συνάντηση που θα έχει με τον ψυχολόγο.

Add Your Comment