Τα παιδιά συνήθως προσέρχονται για θεραπεία, ύστερα από αίτημα των γονέων ή των δασκάλων επειδή έχουν παρατηρήσει κάτι που τους ανησυχεί όπως, δυσκολία σχολικής προσαρμογής, άγχος αποχωρισμού, επιθετική ή ανυπάκουη συμπεριφορά κ.α. Η ψυχοθεραπεία παιδιών διαφοροποιείται σημαντικά από αυτήν των ενηλίκων καθώς το κύριο θεραπευτικό μέσο είναι το παιχνίδι. Η επιτυχία της θεραπείας βασίζεται κυρίως στη σχέση εμπιστοσύνης που θα αναπτυχθεί μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή καθώς επίσης και στη συνεργασία που θα έχει ο θεραπευτής με τους γονείς.

Η ψυχοθεραπεία των παιδιών ξεκινά από την πρώτη μέρα που οι γονείς προσέρχονται στον ειδικό για να του αναφέρουν τις ανησυχίες τους. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται με έναν ειδικό και τους δύο γονείς. Στη συνάντηση αυτή σκοπός είναι να κατανοήσει ο ειδικός το πρόβλημα και να λάβει από τους γονείς ένα λεπτομερές ιστορικό του παιδιού, ώστε στη συνέχεια να προτείνει την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση.

Ύστερα από την πρώτη συνάντηση με τους γονείς ο ψυχολόγος συνήθως προτείνει να πραγματοποιηθεί μια πλήρης εκτίμηση του παιδιού. Η εκτίμηση αυτή συμπεριλαμβάνει την ψυχολογική αξιολόγηση, μια οικογενειακή συνάντηση και κάποιες φορές και ψυχιατρική εκτίμηση. Μετά τη σύνθεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πραγματοποιείται μια συνάντηση με τους γονείς, όπου συζητούνται τα αποτελέσματα της διαγνωστικής περιόδου και η θεραπευτική πρόταση.

Ο χώρος που λαμβάνει χώρα η θεραπεία ενός παιδιού, χρειάζεται να είναι φιλικός, ευχάριστος και με ελκυστικά, για την ηλικία του, ερεθίσματα. Η συχνότητα των ραντεβού επίσης, παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με το θεραπευτή και χρειάζεται να είναι εβδομαδιαία.

Παράλληλα με την ψυχοθεραπεία των παιδιών ή των εφήβων γίνονται κάποιες συναντήσεις με τους γονείς, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία τους, αλλά και να συζητούν θέματα που τους απασχολούν γύρω από το ρόλο τους ως γονείς. Η συνεργασία των γονέων με τον ψυχοθεραπευτή του παιδιού διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πορεία της θεραπευτικής παρέμβασης

 

“.”
Simona & Michael

Add Your Comment