Η ατομική ψυχοθεραπεία διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές που τον καθοδηγούν. Συχνά οι άνθρωποι σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους αναζητούν τη βοήθεια ενός ψυχολόγου προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα όπως άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, δυσκολίες διαχείρισης θυμού ή δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Μέσω της ψυχοθεραπείας, ο ψυχολόγος βοηθά το άτομο αφενός να κατανοήσει τα συμπτώματα και την αιτία προέλευσής τους και αφετέρου να βρει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισής τους έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητά του, τις σχέσεις του και τη γενικότερη λειτουργικότητά του στην εργασία, την προσωπική και την κοινωνική του ζωή.

Πέρα από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων, η ψυχοθεραπεία απευθύνεται και σε όσους επιθυμούν τη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και την αυτό-βελτίωση. Συχνές είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που απευθύνονται σε κάποιον ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή προκειμένου όχι να αντιμετωπίσουν κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα, αλλά να πετύχουν την προσωπική ανάπτυξη, την αυτογνωσία ή/ και την απάντηση σε υπαρξιακά ζητήματα.

Ο στόχος των συναντήσεων είναι η μείωση των δυσλειτουργικών συμπτωμάτων, η εύρεση λύσεων σε καθημερινά προβλήματα, η ενδυνάμωση του εαυτού και η καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων. Μέσω της ψυχοθεραπείας το άτομο αρχίζει να αντιλαμβάνεται πιο ολοκληρωμένα τόσο τη δική του συμπεριφορά όσο και των άλλων και να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η επιλογή ενός τρόπου ζωής με αίσθημα εσωτερικής γαλήνης, ευεξίας και πληρότητας.

Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία της ψυχοθεραπείας. Ο ψυχολόγος με μια ζεστή, μη επικριτική και υποστηρικτική στάση δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο το άτομο νιώθει άνετα να συζητήσει όσα τον προβληματίζουν και να βρει λύσεις ή εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αναδείξει τον εαυτό του και να πετύχει την πραγματική διαφοροποίηση και αυτονόμηση.

“Ο απώτερος στόχος της ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται με την σύνθεση των αντίθετων και συχνά αντιφατικών μας πλευρών.”
Jung