Η μέθοδος EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) αποτελεί μία συνθετική μέθοδο ψυχοθεραπείας, η οποία συνδυάζει αρμονικά πολλά χαρακτηριστικά από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως την προσωποκεντρική, τη γνωσιακή – συμπεριφορική, καθώς και την θεραπευτική ύπνωση. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο ψυχοθεραπείας η οποία συνδυάζει τόσο την ενδυνάμωση και την βελτίωση της καθημερινότητας όσο και την επεξεργασία παρελθοντικών γεγονότων τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί και αποτελούν εμπόδια στην καθημερινότητα του ατόμου.

Όταν θεραπευτής και θεραπευόμενος αποφασίσουν να προχωρήσουν στην επεξεργασία των τραυματικών και στρεσσογόνων εμπειριών, αποφασίζουν με ποια ανάμνηση θα ξεκινήσουν και με τη βοήθεια της διεστιακής διέγερσης του εγκεφάλου (μέσω διεστιακών ερεθισμάτων συνήθως με την κίνηση των ματιών) απελευθερώνονται πιο εύκολα συναισθηματικές εμπειρίες που έχουν “παγώσει” στο νευρικό σύστημα. Αυτό βοηθά το νευροφυσιολογικό σύστημα –που αποτελεί τη βάση της σύνδεσης νου και σώματος– να απαλλαγεί από μπλοκαρίσματα και να επανασυνδεθεί. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με την εγκαθίδρυση θετικών μοτίβων συμπεριφοράς για το μέλλον, οδηγώντας στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας.

“Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autemvel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore.”
Simona & Michael

Add Your Comment