Ενήλικες

Το EMDR αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο ψυχοθεραπείας κυρίως για μετατραυματικές διαταραχές ή περιπτώσεις που τα τωρινά συμπτώματα συσχετίζονται με στρεσσογόνες ή τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος.

Απευθύνεται σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν κάποια κρίση στη σχέση τους και έχουν τη διάθεση να τη βελτιώσουν. Στη θεραπεία ζεύγους στόχος είναι η βελτίωση της μεταξύ τους κατανόησης και επικοινωνίας.

Η ομάδα αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης μέσα στο οποίο δοκιμάζονται νέες συμπεριφορές οι οποίες βοηθούν τόσο στην κατανόηση του εαυτού όσο και των άλλων.

Η ατομική ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ταξίδι ενδυνάμωσης, αυτογνωσίας και ανάπτυξης. Η ατομική συνεδρία με τον ψυχολόγο βοηθά να ανακαλύψει κανείς τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που τον καθοδηγούν.