Η οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της κατανόησης την μεταξύ των μελών, ώστε να εξομαλυνθούν τα προβλήματα και οι συγκρούσεις. Πέρα από τις περιπτώσεις οικογενειών που απευθύνονται στον ειδικό για οικογενειακά προβλήματα, συχνά πραγματοποιούνται κάποιες οικογενειακές συναντήσεις στο πλαίσιο της θεραπείας ενός ατόμου (παιδιού, εφήβου ή ενηλίκου). Στις περιπτώσεις αυτές οι οικογενειακές συναντήσεις επιταχύνουν τη θεραπεία του ατόμου, καθώς η οικογένεια ασκεί ισχυρή επίδραση στο άτομο και αποτελεί ένα ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο τόσο για το άτομο που βρίσκεται σε θεραπεία όσο και για το θεραπευτή.

Add Your Comment