Παιδιά και Έφηβοι

ψυχολογική αξιολόγηση

Μέσα από σταθμισμένα και αξιόπιστα ψυχολογικά τεστ ο ψυχολόγος προσπαθεί να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του ατόμου με στόχο να διαμορφώσει τον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Ο στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι η ενθάρρυνση της άμεσης επικοινωνίας και η ενίσχυση της κατανόησης μεταξύ των μελών, με απώτερο σκοπό την εύρεση πιο αποτελεσματικών τρόπων αλληλεπίδρασης.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας συχνά δημιουργούν σύγχυση και έντονα συναισθήματα τα οποία δυσκολεύονται να διαχειριστούν και πιθανώς να αναζητούν τη βοήθεια κάποιου ειδικού.

Η ψυχοθεραπεία στα μικρά παιδιά μοιάζει με παιχνίδι αν και απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που εκφράζουν όπως το έντονο άγχος, οι μαθησιακές δυσκολίες, η διάσπαση προσοχής και η σχολική άρνηση.